Incoterms - Fleetfocus Risicobeheer & Verzekeren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contact/Documenten >
 
Incoterms:

De Incoterms zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van
de goederen m.b.t. (Kosten) van het transport, de verzekeringenvergunningen en douaneformaliteiten.


 
 
Voor elke vorm van transport: multimodaal transport
EXW: Ex Works
Af Fabriek
FCA : Free CarrierVrachtvrij tot vervoerder
CPT : Carriage Paid To
Vrachtvrij tot
CIP : Carriage and Insurance Paid To 
Vrachtvrij inclusief verzekering tot
DAT : Delivered At Terminal
Franco terminal
DAP : Delivered At Place
Franco ter plaatse
DDP : Delivered Duty Paid                    
Franco inclusief rechten)
Uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren:
  
FAS : Free Alongside Ship  
Vrij langszij schip
FOB : Free On Board   
Vrij aan boord
CFR : Cost and Freight 
Kostprijs en vracht
CiF : Cost , insurance an FreightKosten, verzekeringen vracht
 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu