Preventie - Fleetfocus Risicobeheer & Verzekeren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
Voorkomen is beter dan genezen:

Als er nooit ongelukken zouden gebeuren, hoeft u zich ook niet te verzekeren. Jammer genoeg is dat niet zo.
Maar u kunt er wel samen met ons alles aan doen om ze te voorkomen. Vaak zijn het hele simpele handelingen
of kleine aanpassingen die schades kunnen voorkomen. Naast standaard preventieaanbevelingen die beschikbaar
zijn bij diverse verzekeraars maken wij samen met onze vakspecialisten maatwerk preventieadviezen.
         
De kosten van een schade:

Een schade betekent naast de eventueel verzekerde kosten ook vaak een emotionele impact en extra (indirecte) kosten. 
Men kan hier denken aan omzetverlies door niet inzetbaarheid van medewerkers, bedrijfsmiddelen (bedrijfsstilstand) maar ook
verlies van opdrachten of klanten. Ook kunnen schades er toe leiden dat verzekeraars hun premies en /of eigen risico verhogen
of zelfs de verzekering beëindigen. Deze kosten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaat en/of continuiteit.

Veiligheidsscan voor kleine bedrijven:

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie
gestart met ‘aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)’. Als u een klein bedrijf heeft (maximaal 5 vestigingen, met ieder
maximaal 10 medewerkers – fte’s) kunt u gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren. Als u als ondernemer op basis van
de veiligheidsscan investeert in veiligheidsmaatregelen, krijgt u bovendien de helft van uw kosten vergoed, tot een
maximum van € 1.000,-. Bekijk voor meer informatie de website Veilig ondernemen begint hier.
 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu