Transportverzekering - Fleetfocus Risicobeheer & Verzekeren

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Fleetfocus Specialisatie >
 
Van deur tot deur getransporteerd zonder risico:

Bedrijven die belang kunnen hebben bij een transportgoederenverzekering zijn veelal
handels- of productiebedrijven. Leveringscondities bepalen in sterke mate welke partij
in de handelstransactie op welk moment risico's loopt bij schade aan of verlies van de
goederen.  Bekijk onze pagina documenten: Incoterms, AVC en CMR

Goedentransportverzekering is maatwerk:

De Goederentransportverzekering biedt een goede dekking voor schade door verlies
of beschadiging van de lading. U kunt kiezen uit verschillende zogenaamde 
condities,
variërend van een evenementendekking (G14) waarbij alleen met name genoemde
evenementen zijn verzekerd, tot een " all risk" (G13)-dekking waarbij bijna alle
soorten schade zijn verzekerd. 

Nederlandse Beurs Goederenpolis (NBG)
De Nederlandse Beurs Goederenpolis (NBG) 1991 is een standaardpolis voor goederentransport. Het is voor verzekeraars mogelijk van deze polis af te wijken door middel van clauses of aanpassingen op de voorwaarden.

Welke evenementen kunt u verzekeren ?
De Evenementendekking en de All Risk dekking zijn het meest gangbaar.

All risk dekking (G13): Met deze dekking is materiële  schade aan of verlies van lading verzekerd. All risk is de meest volledige dekking voor uw goederentransport.

Evenementendekking (G14) De evenementendekking vergoedt alleen schade bij vooraf genoemde gebeurtenissen. De dekking geldt bijvoorbeeld bij brand, bij vallen tijdens laden/lossen of bij een ongeluk met schade aan het voertuig.

Beperkte diefstaldekking : Dekking bij diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken en het niet uitleveren van uitsluitend volledige collie. 

Uitgebreide diefstaldekking: Dekking bij gedeeltelijke schade door diefstal, vermissing en verduistering, zoek raken en het niet uitleveren van producten.

Vervoer van bederfelijke zaken: dekking voor schade door bederf als gevolg van onder meer het uitvallen van de koel-/vries installatie. 

Oorlog- en stakingsrisico (M3): Bij oorlog- en stakingsrisico is de lading verzekerd voor schade als gevolg van oorlog stakingsacties en ongeregeldheden. 

U kunt een transportverzekering eenmalig of doorlopend afsluiten.

Bekijk ook onze pagina : import /export bedrijven 
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering:

Beroepsvervoerders zijn op grond van de wet en (inter) nationale verdragen vaak aansprakelijk wanneer de goederen tijdens het transport schade oplopen.

De vervoerder kan deze risico's afdekken met een vervoerdersaansprakelijkheids- verzekering.

De Nederlandse vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid die voortvloeiend uit:

> Bepalingen van wet of verdrag
> Condities zoals deze door algemeen erkende vervoersorganisaties zijn gedeponeerd
> Andere condities

Bekijk onze pagina documenten : Incoterms, AVC en CMR

Uitgesloten van aansprakelijkheid is schade ontstaan door:

> Gebrek van de vervoerde zaken
> Eigen schuld afzender
> Overmacht

Voorbeelden vervoerdersaansprakelijkheid:

Vervoer binnen Nederland over de weg: Voor vervoer dat geheel binnen
Nederland plaatsvindt worden de AVC condities gehanteerd. AVC staat voor
Algemene Vervoerscondities. 
De aansprakelijkheid van de vervoerder is € 3,40
per kg vervoerd gewicht.
Voorbeeld: U laat een laptop vervoeren met een waarde van € 500,00 en een
gewicht van 2 kg. In geval van schade kunt u de vervoerder "slechts" aansprakelijk
stellen voor:  
2 kg x € 3,40 = € 6,80.

Grensoverschrijdend vervoer (binnen Europa) over de weg: Nu is het CMR
verdrag van toepassing. Ook deze wet gaat uit van een vergoeding per kg gewicht.
De vergoeding is 8,33 SDR. Een SDR fluctueert en is afhankelijk van meerdere factoren.Momenteel schommelt de koers rond de € 9,50 / € 10,00 per kg vervoerd gewicht.
Voorbeeld: U vervoert dezelfde laptop en er ontstaat schade. De vergoeding is nu:
2 kg x 8,33 SDR. (Bij een koers van € 10,00 is uw vergoeding € 20,00).

 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu